BIZNES

«Oppo Ace 2» simsiz zarýad alar

«Oppo Ace 2» akylly telefony kompaniýanyň ilkinji kabelsiz görnüşde zarýad alýan önümidir. Bu akylly telefon beýleki kompaniýalaryň önümlerine garanyňda has tiz wagtda zarýad almaga ukyplydyr. Bu telefona 5G ulgamy birikdirilen, barmak yz arkaly telefony gurmak we açmak ulgamy hem birikdirilen. «Oppo Ace 2» akylly telefonunyň ýady 256 GB barabardyr. Bu akylly telefonlary aprel aýynyň 20-sine Hytaýda müşderilere ýetiriler. Onuň bahasy 565 amerikan dollaryndan başlar. Kompaniýa bu telefonlary birnäçe görnüşdäki reňklerde alyjylara ýetirmegi maksat edinýär.

Ýene-de okaň

Bütindünýä bankynyň wekiliýeti Türkmenistandaky ýyladyşhanalara baryp gördi

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan üstaşyr ýük daşamak üçin rugsatnamalary ýatyrmagy maslahatlaşýar

Türkmenistan Täjigistanda Söwda öýüni açmagy meýilleşdirýär

Owgan işewürleri Aşgabatda senagat we eksport mümkinçiliklerini görkezer

Türkmen-hytaý söwda gatnaşyklary maslahatlaşdylar

Ata Watan Eserleri

Owgan işewürleri Türkmenbaşy halkara portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar