TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

OPEK guramasynyň baş sekretary aradan çykdy

Nebiti eksportirleýän ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) baş sekretary Mohammed Barkindo aradan çykdy. Bu barada Nigeriýanyň Milli nebit korporasiýasy habar berýär.

Barkindonyň 5-nji iýulda aradan çykandygy bellenilýär. 63 ýaşynda aradan Barkindo soňky günlerde nebitgaz maslahatyna gatnaşmak üçin Nigeriýa barypdy.

– Biz özümiziň hormatly alymyny Mohamed Sanusi Barkindony ýitirdik – diýip, Nigeriýanyň korporasiýasy habar berýär.

Barkindo 2016-njy ýylyň awgustynda OPEK guramasynyň baş sekretarlygyna bellenipdi. Ol bu wezipede 2 möhlet işledi. Onuň wezipe möhleti iýul aýynyň ahyrynda tamamlanýardy. Ol ozal Nigeriýanyň nebitgaz korporasiýasynda işläpdi.

Şu ýylyň ýanwarynda OPEK guramasyna gatnaşyjy döwletleriň ministrleri Barkindonyň ýerine Kuweýtiň wekili Haýtam Al-Gaýsy saýlapdy. Ol şu ýylyň 1-nji awgustynda wezipesine girişer.

Nebiti eksportirleýän ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) baş sekretary Mohammed Barkindo Türkmenistanyň hem gurnan birnäçe halkara nebitgaz forumlaryna onlaýn tertibinde gatnaşypdy.

 

Hod-dog iýmekde rekord goýdy

Ýene-de okaň

Gazagystanda Merkezi Aziýanyň iň uly metjidi açyldy

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýanyň daşary işler boýunça döwlet ministriniň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýada täze hökümet düzüldi

Ata Watan Eserleri