TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«OnePlus 8» akylly telefonlary 14-nji aprelde satuwa çykarylar

Häzirki wagtda dünýädäki elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýalar yzygiderli ýokary hilli harytlary alyjylara hödürleýär. Şu ýylyň 14-nji aprelinde «OnePlus 8» we «OnePlus 8 Pro» akylly telefonlary müşderilere ýetiriler. Kompaniýanyň ýolbaşçylary bu akylly telefonlaryň bahasynyň müşderileriň garaşýanyndan gymmat bolmagynyň mümkindigini belläp geçýärler. Olaryň «OnePlus 8» modeliniň Ýewropa sebitindäki bahasynyň 719 ýewro barabar bolmagyna garaşylýar. Olaryň içki ýady 128 GB barabardyr. «OnePlus 8 Pro» akylly telefonlarynyň bahasy 919 ýewrodan başlajakdygy mälim edildi. Telefonlarynyň beýlekilerden aýratynlyklary 14-nji apreldäki tanyşdyrylyş dabarasynda giňden beýan ediler.

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle