Olimpiyat Köyü projesi hızlandırılıyor

Türkmenistan’ın 2017 yılında ev sahipliği yapacağı “Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları” için inşa ettiği Olimpiyat Köyü projesi hızlandırılıyor. 5 Asya Oyunları’nın Türkmenistan’da ilk defa yapılıyor olması ve bu defa ilk kez bu oyunlara 45 Asya ülkesi dışında Okyanus’daki 17 ada ülkesinin de davet edilmesi, Kapalı Salon ve Savaş Sanatı Oyunları’nın önemini daha da arttırmıştır. Bu nedenle, Türkmenistan Hükümeti, Asya Oyunları’nın üst düzeyde organize edilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un kontrolünde yapılan çalışmalar kapsamında Asya Oyunları hazırlıkları hızlandırıldı. Sayın Devlet Başkanı, Asya Oyunları için inşa edilmekte olan Olimpiyat Köyü projesini inceledi. Türkmenistan Lideri, bu defa Olimpiyat Köyün’deki 45 bin kapasiteli stadyumdaki son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Devlet Başkanı’na stadyumda konuklar ağırlamak için yapılacak tesislerin projesi sunuldu.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Sayın Devlet Başkanı, stadyumun isminin Aşkabat Olimpiyat Stadyumu olmasını istedi ve ayrıca, projelerde bazı değişiklikler yaptı.  Olimpiyat Köyü projesi, 3 etapta inşa edildi. Proje için toplam 5 milyar dolar değerinde yatırım yapıldı ve proje kapsamında 30’a yakın tesis inşa edildi. Bu tesisler uluslararası standartlara uygun bir şekilde dizayn edildi ve inşa edildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar