TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryna täzeden saýlama tapgyryny geçmezden gatnaşyp biljekdigini mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi internet sahypasynda bellenilýär.

– Tokioda geçiriljek oýunlara gatnaşmaga hukuk gazanmak üçin saýlama tapgyryndan geçen türgenler bu hukugyny saklap galýarlar. Bu hem ýaryşyň “Tokio-2020” diýen adyny saklap galmagy bilen baglanyşyklydyr – diýip, Bah belläp geçdi.

Mälim bolşy ýaly, 24-nji martda Halkara Olimpiýa komiteti Olimpiýa oýunlaryny 2021-nji ýylda geçirmek barada karara gelipdi. Häzirki wagtda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin hukuk gazanan türgenler 57 göterimine deňdir. Oýunlara 11 müň türgen gatnaşar.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle