TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Okuw töleglerini onlaýn tölemek mümkinçiligi

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky 2020-2021-nji okuw ýyly üçin tölegli esasda bilim alýan ähli talyplaryň we diňleýjileriň okuw töleglerini Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň www.halkbank.gov.tm internet sahypasynda hödürlenýän «Talyp tölegi» bank hyzmaty arkaly onlaýn usulda, şeýle hem ýurdumyzyňý okary okuw mekdeplerinde hem-de bankyň kassalarynda gurnalan töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşde tölemäge mümkinçiligiň döredilendigini habar berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde berlen bildirişde bellenilip geçilýär.

Hormatly raýatlar! Nagt däl hasaplaşyklaryňähli amatlyklaryndan peýdalanyň!

Bankyň merkezi edarasy boýunça habarlaşmak üçin telefon belgisi: 44-03-04.

Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň www.tnbk.tm resmi internet sahypasynda görkezilen.

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle