TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Okeaniks şäherçesi gurulýar. Näme üçin?

Binagärler Okeaniks şäherçesini ― suw joşmalaryna tap getirip biljek binalary gurmaga girişýärler. Takmynan, 2100-nji ýyla çenli 190 million adam deňiz derejesinden ep-esli ýokarda ýaşar.

Sebäbi howanyň üýtgemegi deňiz derejesiniň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.

Alymlaryň sözlerine görä, 2100-nji ýylda adamzady suwdan hiç bir zat halas edip bilmez. Bu döwürde suw joşmalarynyň täsiri global jemi içerki önümiň 20 göterimine barabar bolar. Binagärleriň şäherleri täzeden suwyň joşmagyna çydamly edip bezeg bermekleri olary gorap saklamaga kömek etmegi mümkin.

 

Ýewro-2020: Duşuşyklaryň senenamasy

 

 

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle