Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti: Magistr:2021

2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň “Pedagogika bilimi (tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagyň usulyýeti)” ugruna talyplyga kabul edýär: Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşlikleriniň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Resmi iş kagyzlary welaýat … Continue reading Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti: Magistr:2021