Nýu-Ýorkda örtük dakynmak zerurlygy aradan aýryldy

ABŞ-nyň we dünýäniň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýork şäherinde koronawirus ýokanjy başlanan 2022-nji ýyldan bäri geçen 2 ýyldan soňra ýapyk ýerlerde agyz-burun örtügini dakynmak zerurlygy aradan aýryldy. Bu barada berlen habara görä, örtük dakynmak babatdaky hökmany talap ýatyryldy. Muňa garamazdan, hassahanalarda, garrylar öýünde, mekdeplerde, çagalar bagynda, köpçülikleýin jemgyýetçilik ulaglarynda, … Continue reading Nýu-Ýorkda örtük dakynmak zerurlygy aradan aýryldy