Nýu-Ýork Konwensiýa : Halkara Arbitraž

Türkmenistan halkara arbitraž ulgamynda wajyp Konwensiýa goşuldy.  “Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny bilen Türkmenistan, 1958-nji ýylyň 10-nji iýunynda Nýu Ýork şäherinde kabul edilen Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky Konwensiýa goşuldy. Emma Türkmenistan Konwensiýa goşulanda käbir … Continue reading Nýu-Ýork Konwensiýa : Halkara Arbitraž