TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň aktýorçylyk mekdebini gutardy.

Keşpleri janlandyran filmleri:

  1.  Lena Heýdi / “Açlyk” (1997)
  2. Lena Heýdi / “Merlin” (1998)
  3. Lena Heýdi / “Doganlar Grimm” (2005)
  4. Lena Heýdi / “Terminator: Sarah Connor Hronikasy” (2008)
  5. Lena Heýdi / “Tagt oýny” (2011)
  6. Lena Heýdi / “Ulumsylyk we öňdengörüjilik hem-de zombiler” (2016)
  7. Nikolaj Koster-Waldau we Lena Heýdi / “Tagt oýny” (2017)
  8. Lena Heýdi / “Dredd” (2012)

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle