JEMGYÝET

«Nowruz gözeli ― 2021» halkara gözellik bäsleşigi geçirildi

Kazan şäherinde «Nowruz gözeli ― 2021» atly halkara gözellik bäsleşigi geçirildi. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bäsleşik Halkara Nowruz baýramyna bagyşlandy.

Bäsleşige Tatarystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň we Başgyrdystanyň gyzlary gatnaşdy.

Bäsleşikde baş baýraga gazagystanly gözel Karina Kabdullina mynasyp boldy. Özbegistanly Ýuliýa Kim bilen gyrgyzystanly Diana Zülpiýewa ikinji we üçünji orunlary paýlaşdylar.

Bulardan başga-da, tatarystanly, täjigistanly we başgyrdystanly gyzlar hem ýörite ugurlar boýunça baýraklara mynasyp boldular.

 

Näme üçin daşary ýurt dillerini öwrenmeli?

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi