Norwegiýa ähli çäklendirmeleri ýatyrdy

Norwegiýanyň Premýer-ministri Jonas Gahr Stoere koronawirus ýokanjynyň mundan beýläk uly howp döretmeýändigini belläp, wirus üçin girizilen çäklendirmeleriň ýatyrylandygyny mälim etdi. Metbugat ýygnagyny gurnan Norwegiýanyň hökümetiniň ýolbaşçysy agyz-burun örtügini dakynmak we howpsuz araçägi saklamak düzgüniniň aradan aýrylmagy babatda mundan beýläk howpsuz araçägi saklamagyň zerur däldigini belledi. Ol ýurtda ähli çäklendirilmegiň ýatyrylmagynyň … Continue reading Norwegiýa ähli çäklendirmeleri ýatyrdy