TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Nokia” rowaýata öwrülen 5310 telefonyny täzeden çykardy

“Nokia” kompaniýasynyň 5310 kysymly telefony täzeden köpçülige ýetirildi. Düwmeli telefon ozalky bezeginde bolup, QVGA ekrany 2,4 dýuým diagonally bolar.

Mundan başga-da, telefonda 8 megabaýt RAM we 16 megabaýt içerki ýady bolar. SIM karta üçin iki ýer bolup, mikroUSB birleşdirijisi, 8 megapiksel kamerasy bilen üpjün edilendir.

“Nokia 5310” kysymly telefon ak we gara reňklerde görkezilipdir.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle