TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Nikaragua Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy

Nikaragua Respublikasy, 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen, Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşulandygyny habar berdi.

Toparyň indiki 3-nji ýygnagy 2023-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy tarapyndan wideo arkaly guralmagy göz öňünde tutulýar.

Bu barada Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle