TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Niderlandlar Patyşalygynyň hökümeti ýurda girýänler üçin ähli COVID-19 çäklendirmelerini ýatyrdy.

“Niderlandlaryň hökümeti 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabryndan ýurda girmek baradaky çäklendirmeleri ýatyrmak kararyna geldi. Ýurtdaky häzirki epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutup, hökümet ähli çäklendirmeleri ýatyryp, syýahatçylara gapylaryny açdy “-diýlip, bellenilýär.

Şeýle hem Ýewropa Komissiýasy 2022-nji ýylyň güýzünde Ýewropa Bileleşigine giriş düzgünlerine täzeden garamak baradaky teklibi çap etmegi meýilleşdirýär.

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle