Türkmenistan ekonomisi 7 ayda 6,3 oranda büyüdü

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Avaza Turizm Bölgesi’nde genişletilmiş Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Ocak-Temmuz ayları değerlendirildi. Ayrıca, ülke gündemine yönelik konular ele alındı.

Bir dizi önemli kararlar imzalandı. Türkmen Lider, Türkmenistan halkının Kurban Bayramı’nı en güzel bir şekilde kutlaması için bir kararname imzaladı. Bu kararname kapsamında Kurban Bayramı’nın birinci günü Pazar gününe denk gelmesi sonucunda 11-14 Ağustos tarihleri bayram ilan etti ve Türkmen halkının bayramı 4 gün kutlamasına imkan sağladı.

EKONOMİDE İSTİKRARLI BÜYÜME

Bakanlar Kurulu’nda özellikle çeşitli sektörlerdeki büyüme rakamları açıklandı.  Ana makroekonomik göstergelerin analiz sonuçlarına göre GSYİH büyümesi dikkat çekiyor. Sanayi sektöründe bu gösterge 4,1, inşaat sektöründe yüzde 0,3, ulaştırma ve haberleşme sektöründe yüzde 10,9, ticarette yüzde 14,1, tarımda yüzde 4,2, hizmet sektöründe yüzde 6,7 oranda gerçekleşti.

Bu yılın yedi aylık sonuçlarına göre, 2018 yılında aynı döneme göre üretilen ürünlerin büyüme oranı yüzde 6,8, perakende ticaret cirosu yüzde 19,1 ve dış ticaret cirosu yüzde 0,2 oranında artmıştır.

Türkmenistan’da ihracata yönelik ürünlerin arttırılması yönünde yeni adımlar atılacak. Türkmen Lider bununla ilgili bir kararname imzaladı. Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ekonomiyi riskten koruma ajansı bünyesinde bir kurum oluşturulacak. Bu kurumun görevi ihracat imkanlarını araştıracak ve yurtdışına ve iç piyasaya gönderilecek ürün çeşitlerini belirleyecek.

Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin projelerinin finanse edilmesi için Türkmenistan Dış ekonomik İlişkiler Bankası ve İslami Kalkınma Kurumu ile finans anlaşması imzalamaya yetki verildi.

Raporları dinleyen Türkmen Lider, Ocak-Temmuz aylarında ekonomide istikrarlı büyüme sağlandığını, yüzde 6,3 oranında bir büyüme hızını yakaladıklarını kaydetti.

Sözkonusu dönemde birçok çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Türkmen Lider, çok sayıda inşaat projelerine, özellikle 800 bin metrekare konut, hastaneler, kaplıcalar, kreşler, okullar ve diğer projelere imza atıldığını ve toplam hizmete açılan tesislerin değerinin 8 milyar manata ulaştığını kaydetti.

HAZAR DENİZİ ENSTİTÜTÜ KURULDU

Türkmen Lider Bakanlar Kurulu’nda Hazar Denizi Enstitüsü’nün kurulmasına yönelik karar imzalandı. Daha önce Türkmenistan Devlet Başkanlığı’na bağlı Hazar Denizi Devlet Kurumu kapatılarak, onun yerine yeni kurum faaliyet gösterecek. Bu kurum Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından kontrol edilecek.

Hazar bölgesinde işbirliğini geliştirmek, deniz bilimsel araştırmaları yapmak, uluslararası yasal ve ulusal belgeler hazırlamak ve ayrıca Türkmenistan'da Hazar üzerindeki uluslararası anlaşmaların uygulanmasını gözden geçirmek için Hazar Denizi Enstitüsü oluşturuldu.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *