Kompýuteriň kwant ýady

Beýik Britaniýanyň Lankaster uniwersitetiniň alymlary tarapyndan energiýany örän az mukdarda sarp edýän kompýuteriň kwant ýady işlenip düzüldi. Bu barada uniwersitetiň resmi saýty habar berýär.

Häzir bu işe ýörite ygtyýarnama almagy meýilleşdirýän alymlar täze ýadyň häzir ulanylýan dinamiki ýatly DRAM gurluşlary we elektron maglumat göterijileri taryha iberjekdigine ynanýarlar. Täze ýada ozalkylara görä maglumatlary has çalt ýükläp we okap bolar. Galyberse, ol maglumatlaryň ygtybarlylygyny hem güýçlendirýär.

Kwant ýadyň esasy aýratynlygy näme? Siziň oňa ýüklän maglumatlaryňyz şeýle bir ygtybarly durar welin, onuň dowamlylygy bakylyk derejesine çenli uzar. Başgaça aýtsak, dünýe dursa, siziň maglumatlaryňyz hem ygtybarly şekilde durar.

Kwant ýady energiýany ozalkylardan 20 esse az sarp eder.

Rastgele Haberler

Aşkabat’ta Turistler için helikopterli tur yapılacak

27, 2017 - 9:55 PM
Türkmenistan’da 17-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları için ülkeye gelecek turistlere bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından turistler için helikopterli turların yapılması ve yerli hava seferlerinde indirimlerin yapılması teklif edildi.
Daha fazla oku

Asya Oyunları sembolü, 7 bin metrelik İbni Sina Zirvesi’ne dikildi

Ağustos 18, 2017 - 8:21 PM
Türkmenistan’da yaklaşık bir ay sonra başlayacak Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nı geniş bir kitleye tanıtmak amacıyla dünyanın ve Türkmenistan’ın en yüksek dağ zirvelerine oyunlarının sembolünü dikmek projesi başarıyla devam ettiriliyor. 5.Asya Oyunları sembolü, Türkmenistan’ın yüksek tepelerine dikildi.
Daha fazla oku

Aşgabatda mediaforum geçirildi

Ağustos 9, 2018 - 8:35 PM
Aşgabatdaky “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Mediaforuma awtomobil rallini guraýjylar, oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *