GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde şu ýylyň 15-16-njy maýynda Aşgabatda geçiriljek GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV Forumyna, şeýle-de GDA-nyň Tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedew bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar GDA-nyň çäklerinde geçiriljek ýokary derejeli mejlisleriň geçirilmegine görülýän taýýarlyklary ara alyp maslahatlaşdylar, has takygy 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda geçiriljek GDA gatnaşyjy-döwletleriň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň geçirilmegi bilen bagly bolan guramaçylyk meselelerine seredilip geçildi.

Myhman şu ýyl Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmeginiň gatnaşyjy-döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynda möhüm ähmiýete eýedigini nygtady we Türkmenistan bilen özarabähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň Arkalaşygyň ileri tutulýan wezipeleriniň biri bolup durýandygyny belläp geçdi.

Rastgele Haberler

Turistlere her bir gece gündüz için 2 dolarlık turizm harç

Temmuz 8, 2017 - 1:50 AM
Türkmen Liderinin imzaladığı Karar ile yabancı turistlere yeni harç geliyor. Buna göre, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren, toplu ve özel yaşam alanlarında ikamet eden yabancı vatandaş veya vatansızlardan her bir gece-gündüz için 2 dolarlık turizm harcı alınacak. Bu harç, Türkmenistan Turizm Devlet
Daha fazla oku

Orta Asya ve Afganistan Bakanlar Toplantısı

Aralık 11, 2017 - 10:49 PM
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Orta Asya ve Afganistan Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. 10 sene önce Aşkabat’ta açılan Birleşmiş Milletler’ın Orta Asya için Önleyici Diplomasi Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Erjan
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *