ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Halkara suw maslahaty geçirildi

2019-njy ýylyň 13-14-nji maýynda Parižde ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Halkara suw maslahaty geçirildi, oňa türkmen tarapyndan Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy A.Ýazmyradowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.  

Suw serişdeleriniň dolandyrylyşynyň pudagara çemeleşmeleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy, daşky gurşawa zyýan ýetirmezden suw serişdelerini öndürmek ulgamynda öňdebaryjy tejribeleri alyşmak, suw serişdeleriniň aýawly ulanylmagy, şeýle hem suw boýunça dürli halkara maksatnamalarynda göz öňünde tutulan maksatlara ýetmekde ýurtlara maslahat bermek bu maslahatyň maksady bolup durýandyr.

Maslahata 50 golaý ýurtlardan wekiller, abraýly halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, alymlar we bilermenler, suw ulgamynda işleýän iri kompaniýalaryň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

Maslahatyň ministrler böleginde Türkmenistanyň wekiliýetiniň başlygy çykyş etdi, ol gatnaşyjylary biziň ýurdumyzyň suw diplomatiýasy, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ugurdaky halkara başlangyçlary bilen tanyşdyrdy. Mundan başga-da çärä gatnaşyjylara Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna başlyk ediji ýurt hökmünde durmuşa geçirýän işleri we takyk hereketleri barada jikme-jik maglumatlar berildi.

Garagum sährasynda özboluşly emeli “Altyn asyr” kölüniň döredilmegi we golaýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gurluşygyna badalga berilen onuň golaýyndaky durmuş infrastrukturasy hakyndaky maglumatlar aýratyn gyzyklanma bilen kabul edildi. 

Rastgele Haberler

Türkmenistan vatandaşlarının adli sicil kaydı ile ilgili belge almak

Temmuz 16, 2018 - 11:28 PM
Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğunun resmi web sitesinde Türkmenistan vatandaşlarının adli sicil kaydı ile ilgili belge almak için gereken belgeler yer almıştır. Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde ikamet eden Türkmenistan vatandaşlarının adli sicil kaydı ile ilgili belge almak için gereken belgeler:
Daha fazla oku

Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplandı

Mayıs 7, 2017 - 10:35 AM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ülkenin iç ve dış siyasetinin ele alındığı toplantıda, 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla 8 Mayıs Pazartesi gününün iş günü, Pazar gününe aktarıldı ve ülke halkına 2 gün arka arkaya dinlenme imkânı oluşturuldu.
Daha fazla oku

Türk ve Japon şirketleri Lebap eyaletinde elektrik santralı inşa edecek

Kasım 21, 2018 - 10:01 PM
Elektrik enerjisi alanında büyük yatırımlar yapan Türkmenistan bugün çok önemli bir elektrik enerji projesine start verdi. Lebap eyaletinin Carcev ilçesinde elektrik santrali inşa edilecek. Proje kapasitesi 432 megavat olacak. Bu projeyi Türk şirketi Rönesans Holding ve Japon şirketleri Sumitomo Corporation we Mıtsubıshı Hıtachı Power Systems hayata geçirecek.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *