Türkmenistanyň we Eýranyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif bilen duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda taraplar derwaýys meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de syýasy, söwda-ykdysady we ynsanperwerlik ulgamlarynda özarabähbitli türkmen-eýran gatnaşyklarynyň ösdürilmegi boýunça tagallalaryny tassykladylar. Taraplar iki ýurduň halkara guramalarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyny jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem Owganystandaky ýagdaýlaryň üstünde durup geçdiler. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ikitaraplaýyn toparyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi, energetika, ulag we söwda ýaly ulgamlarda özarahereket etmek bilen bagly bolan meselelere aýratyn seredildi.

Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda eýran kompaniýalarynyň we işewürler toparlarynyň Türkmenistanda durmuşa geçirilýän köpugurly taslamalara çekmegiň mümkinçiliklerine seredilip geçildi. Taraplar şeýle-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň çäklerindäki bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Aşgabada saparynyň çäklerinde şeýle hem Türkmenistanyň we Eýranyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi, olaryň barşynda meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Rastgele Haberler

Bağımsızlık koşusu büyük ilgi gördü

Eylül 29, 2018 - 9:54 AM
Bağımsızlığının 27.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayan Türkmenistan’da ulusal bayram dolayısıyla at yarışları düzenlendi. Uluslararası Ahalteke Atçılık Kompleksi’nde gerçekleştirilen ‘Bağımsızlık koşusuna’ Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov katıldı.
Daha fazla oku

3.Dünya Göçebe Oyunları: 5 günde 23 madalya

Eylül 8, 2018 - 7:01 PM
Kırgızistan’ın Issık köl bölgesinde yer alan Çolpon Ata kentinde devam eden 3.Dünya Göçebe Oyunları’na katılan Türkmenistan, 5 günde 23 madalya kazandı. Etnik sporların daha fazla yer aldığı 3.Dünya Göçebe Oyunları’nda aba güreşi dalında yarışlar gerçekleştirildi. Bu müsabakalarda 80.kilo ağırlıkta mindere çıkan İşanmurat Atayev gümüş madalya
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *