Fransiýada Lukman Hekimiň heýkeli açyldy

Gündogarda doglup, gündogarda ýaşap, gündogarda yly bilen meşgullanan hem bolsa, aklydar şahyrymyz Magtymguly Pyragy aýtmyşlaýyn «dört müň dört ýüz ýaşan» Lukman hekimiň ― taryhyň iň görnükli alymlarynyň biri Abu Aly ibn Sinanyň meşhurlygy bütin dünýä ýaýrandyr. Bu gün ösen lukmançylyk ylmy hem köp babatda taryhyň iň güýçli lukmanlarynyň biri bolan bu şahsyýetiň işlerine daýanýar.

Ýakynda Fransiýanyň Rýuýeý Malzemon şäherinde Abu Aly ibn Sinanyň heýkeli açylydy diýip özbek metbugaty habar berýär. Bu heýkel Ýewropanyň görnükli alyma goýýan beýik hormatynyň nobatdaky nyşanydyr.

Habarda aýdylyşyna görä, heýkeliň açylyş dabarasyna Merkezi Aziýa döwletlerinden hem myhanlar gatnaşdy.

Rastgele Haberler

Afganistan, TAPİ projesini başlatacak

Aralık 11, 2017 - 10:57 PM
Afganistan Hükümeti, Türkmenistan’ın öncülük ettiği ve Türkmen gazını Güney Asya’ya taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı projesini başlatmak istiyor. Bu konu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un Kabil ziyaretinde ele alındı.
Daha fazla oku

Final : Havai Fişek Gösterisi

Eylül 28, 2017 - 3:57 PM
Kapanış töreninde Türkmen sanatçıları da sahne aldı. Törenin sonunda Asya Oyunlarının marşı olarak seçilen Türkmenistan Devlet Başkanı’nın İleri, sadece İleri, can vatanım Türkmenistan şarkısı seslendirildi.
Daha fazla oku

Napoleonyň tagty satyldy

Nisan 16, 2019 - 12:02 AM
Fransiýanyň we dünýäniň taryhynda uly yz galdyran imperator Napoleon Bonapartyň aradan çykanyna ýene-de iki ýyldan 200 ýyl bolar. Ýöne Fransiýanyň muzeýlerinde we şahsy gymmatlyklar boýunça merkezlerinde meşhur imperatora
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *