Dünýädäki iň uly ýapyk şaglawuk

«Safdie Architects» binagärlik kompaniýasy Singapuryň Çangi halkara howa menzilinde ýapyk binadaky dünýäde iň uly şaglawugy gurdy. Äpet gümmeziň astynda ýaýbaňlandyrylan çemenzarlygyň arasynda ýerleşdirilen şaglawugyň beýikligi 40 metre ýetýär. Aýdylyşyna görä, ol minutda 37 müň litr suwy sarp edýär. 
Gümmez ýokary hilli, çydamly aýnadan ýasalypdyr. Gün yşygy gowy düşüp duran gümmeziň astynda tebigatyň ajaýyp görnüşi emele getiripdir. Bu ýerde özüňi howa menzilinde däl-de, tebigatyň goýnunda ýaly duýmaga ähli mümkinçilikler bar. Täze şaglawuk bu ýerdäki gözelligi has-da artdyrdy diýip dünýä metbugaty ýazýar.
Gurluşygy dört ýyl dowam eden bu toplumyň gymmaty Singapuryň hökümetine 1,25 milliard dollara düşdi. 17-nji aprelde howa menzili dabaraly ýagdaýda açyldy.

 

Rastgele Haberler

Türkmenistan, Avrupa'ya gaz tedarik etmeyi planlıyor

Kasım 13, 2018 - 9:46 PM
Türkmenistan hükümeti Avrupa Komisyonu’yla bu konuda görüşmelerini sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili bilgi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen ADIPEC-Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuar ve Konferansı’nda dile getirildi.
Daha fazla oku

Türkmen Lider, bugün New York’a gidiyor

Eylül 29, 2018 - 9:46 AM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, bugün 73.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York’a gidiyor. BM ile çok yönlü işbirliği, Türkmenistan'ın dış politikasının, pozitif tarafsızlık ve geniş uluslararası işbirliği ilkelerine dayanan stratejik bir alanıdır. Bu bağlamda, Türkmenistan BM Genel Kurul çalışmalarına düzneli olarak katılmaktadır ve dünya barışı, refahı için önemli girişimlerde bulunmaktadır.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *