Dragon Oil’den 6,6 milyarlık yatırım

BAE’nin Dragon Oil şirketi 18 yıl içerisinde Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki enerji yataklarının araştırılması için 6,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Bu konuda Dragon Oil Yönetim Kurulu Danışmanı, Kurumsal İlişkiler Genel Müdürü Faisal Rabi Al Awadi bir açıklama yaptı.

Ona göre, bu dönemde günlük ortalama hidrokarbon üretimi 10 kattan daha fazla arttı. 2000 yılında günde 7 bin varili buluna üretim, şimdi 80-100 bin varile ulaştı.

2018 yılında şirket Türkmen projesi kapsamında 4 milyon tondan fazla petrol üretti.  Bu üretim kapasitesine ulaşılması için Cıgalıbeg yatağında 5 kuyuda ve Ceytun yatağında 12 kuyuda petrol arama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, 6 kuyuda kapsamlı yenilenme çalışmaları yapıldı. Halihazırda 3 kuyuda arama çalışmaları sürüyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Türkmenistan’da 2025 yılına kadar günde 100 bin varil seviyesinde istikrarlı bir petrol üretimi sağlanmasını hedeflemektedir.

Ayrıca, şirketi 2025 yılında sona erecek olan ürün paylaşım anlaşmasının süresinin uzatmak istiyor ve bu bağlamda Türkmenistan Hükümeti’ne bir dizi teklifler sundu.

Şirket, petrol pompalama tesisi, toplam 1.8 milyon varil kapasiteli toplam hammadde için 14 depolama tankı ve diğer tesisler inşa etti. Alaca petrol yükleme istasyonunda ilave petrol depoları ve boru hatları yapımı nedeniyle, eş zamanlı olarak şirketin ihracat kapasitesini artıran 2 tanker yükleme imkanı oluşturuldu.

Dragon Oil ürün paylaşım anlaşması kapsamında Çeleken anlaşmalı bölgede faaliyet gösteriyor. Bu bölgede Ceytun, Cigalıbeg ve Celekenyangummes yatakları yer almaktadır.

Rastgele Haberler

Paýtagtymyzda täze taslamalar :15 gatly ýaşaýyş jaýlar

Ocak 8, 2019 - 9:55 PM
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy. Şol taslamalar maýa goýum-gurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde işlenip taýýarlanyldy.
Daha fazla oku

Türkmen Lider, Ashgabat-city projesiyle tanıştı

Temmuz 27, 2019 - 8:03 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başta olmak üzere ülkenin Bakanlar Kurulu üyeleri 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında tatile çıktı. Bu dönemde ülke yetkilileri çeşitli kaplıcalarda ve dinlenme tesislerinde tatil yapmaktadırlar.
Daha fazla oku

Eýranda türkmen metbeçiliginiň ösüş ýoly

Temmuz 29, 2019 - 7:20 PM
Eýranda türkmen dilinde neşir edilen kitaplar barada ýokarda H.Same-diniň ady agzalan işlerinden başgada, XX asyryň ahyrynda we XXI asy-ryň birinji onýyllygynyň dowamynda birnäçe bibliografik görkezijiler çap edilipdir. Bu gollanmalarda hasaba alnan kitaplar gaýtalansada, olar
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *