Gazagystanda Prezident saýlawlary geçiriler

Gazagystanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Kasym Jomart Tokaýew ýurtda Prezident saýlawlarynyň bellenilen wagtyndan ozal geçiriljekdigini mälim etdi. Bu barada ol gazak halky ýerli teleýaýlymlarda göni ýaýlym arkaly habar berdi.

Wagtlaýyn Prezident öz çykyşynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawynyň şu ýylyň 9-njy iýunynda geçiriljekdigini habar berdi. «Bu karara gelmezden ozal, Gazagystanyň birinji Prezidenti Nursultan Nazorbaýew hem-de döwlet ýolbaşçylarynyň birnäçesi bilen maslahatlaşdym. Bu karara olar hem garşy çykmadylar. Nobatdan daşary Prezident saýlawlarynyň geçirilmegi milli syýasatymyzda möhüm gadam bolar» diýip, Kasym Jomart Tokaýew öz çykyşynda aýtdy.

Şeýle hem ol Prezident saýlawlarynyň demokratik esaslara daýanyp, ýokary derejede geçiriljekdigine ynandyrdy.

Rastgele Haberler

В гробнице майя найдены черепа

16, 2019 - 11:00 PM
В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Daha fazla oku

Türkmenistan, Aral’ın kurtarılması için çaba gösteriyor

20, 2017 - 9:51 PM
Türkmenistan, Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’na 2017-2019 yılları arasında başkanlık yapacak. Bununla ilgili yürütme kurulu oluşturuldu. Yakında Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’nun Yürütme Kurulunun ofis binası açıldı ve ‘Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’nun Orta Asya bölgesindeki işbirliğinin gelişmesindeki rolü’ konulu Uluslararası konferans düzenlendi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *