Benziniň bahasy nirede has gymmat?

Ýakynda ýurdumyzyň internet neşirlerinde Türkmenistanyň benziniň dünýäde iň arzan döwletleriniň hataryna girýändigi habar berlipdi. Bu guwandyryjy ýagdaý. Eýsem, bir litr benzin üçin iň köp mukdarda pul tölenmeli bolýan döwletler haýsyka? Her niçik hem bolsa, bu maglumaty bilmek hem gyzykly.

Globalpetrolprices saýtynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä boýunça alnanda, benziniň ortaça bahasy 1,09 dollara barabar. Onuň gymmat döwleti bolsa Zimbabwedir (Afrika). Bu döwletde bir litr benzin almak üçin 3,31 dollar tölemeli. Ine, benziniň iň gymmat 10 döwletiniň sanawy:

1. Zimbabwe ― 3,31 dollar

2. Gonkong ― 2,06 dollar

3. Monako ― 1,98 dollar

4. Wallis we Futuna adalary ― 1,80 dollar

5. Norwegiýa ― 1,85 dollar

6. Barbados ― 1,80 dollar

7. Gollandiýa ― 1,76 dollar

8. Islandiýa ― 1,76 dollar

9. Zambiýa ― 1,71 dollar

10. Daniýa ― 1,7 dollar.

Rastgele Haberler

Türkiýede ýokary bilim almak

Nisan 29, 2018 - 8:43 PM
Isler öz ýurduňda isler daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bolsun, uniwersitetde bilim almak her bir ýaş oglan-gyzyň we olaryň ene-atalarynyň baş arzuwlarynyň biri bolsa gerek. Okamak, öwrenmek, bilim almak, özüňe, maşgalaňa we ýurduňa peýdaly ýaşlar bolup ýetişmek gör nähilli ajaýyp duýgu! “Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak” şygary astynda öz işlerini amala aşyrýan Atawatan Topary, gelejegimiz bolup durýan ýaş oglan-gyzlarymyzyň daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek amallary boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär we şu maksat bilen ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly birnäçe uniwersiteti bilen “Ygtyýarly Wekil” ylalaşygyna gol çekişdi.
Daha fazla oku

Türkmenistan’dan Kırgızistan’a taziye

Mayıs 2, 2017 - 8:22 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e taziye mesajı gönderdi. Türkmen Lider, Kırgız mevkidaşına Kırgızistan’ın Oş vilayetinde meydana gelen ve insanların ölümüne yol açan doğal afetten duyduğu üzüntüleri dile getirdi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *