Türkmen diplomatlary bilen maslahat

2018-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen diplomatlary bilen maslahat geçirildi.

Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan öz işini tamamlan türkmen Ilçilerine gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Şeýle hem olar ýörite diplom bilen sylaglandylar.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň türkmen diplomatlarynyň işlemeklerine döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin sagbolsun sözlerini aýtdylar. Şunuň bilen birlikde diplomatik gullugynyň öňünde goýulýan wajyp wezipeleri iş ýüzünde ýerine ýetirmekde ähli zerur bolan çäreleri amala aşyrjakdyklaryny, şeýle hem Watanymyzyň — Garaşsyz we hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bähbitlerine gulluk ekjekdiklerine uly ynam bilen bellediler.

Mundan başga-da, dabaranyň ahyrynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna ýüzlenme kabul edildi.

Rastgele Haberler

Ev Alacaklar için bir imkân daha

Mart 10, 2018 - 8:46 PM
Aşkabat’ta yeni bir ev almak isteyenler için bir imkan daha geliyor. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği tarafından verilen ilana göre, yeni inşa edilecek evlerden konut almak isteyenlerden başvuru kabul edilmektedir. Başvuru 13 Mart 2018 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru Türkmenistan Devlet Başkanının 2 Mart 2018 tarih ve 689 sayılı Kararı gereğince Aşkabat şehrinin Magtumkulu Bulvarı
Daha fazla oku

Türkmenistan’da At Bayramı kapsamında yarış gerçekleşti

Mayıs 1, 2017 - 3:28 PM
Türkmenistan’da 1992 yılından bu yana her sene Nisan ayının son Pazar günü kutlanan At Bayramı kutlamaları son yıllarda yurtdışından davet edilen çok sayıda davetli ile geniş katılımla kutlanıyor. 30 Nisan günü kutlanan At Bayramı öncesinde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Uluslararası Ahalteke Atçılık
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *