Gambiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gambiýa Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň sekretary, Gambiýa Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ebrima Sisaýyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar iki ýurduň Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki iri halkara guramalarynyň çäklerindäki syýasy gatnaşyklarynyň netijeliligine ýokary baha berdiler.

Şeýle hem duşuşygyň dowamynda, taraplar Türkmenistan bilen Gambiýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň syýasy-diplomatik ugurlaryny berkitmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da gepleşikleriň çäklerinde şertnama-hukuk ulgamyna degişli meselelere seredildi.

Maslahatlaşylan meselelerden ugur alyp taraplar söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen yzygiderli syýasy geňeşmeleri geçirmekligiň ähmiýetini bellediler.

Rastgele Haberler

Туркменистан и Казахстан развивают торговые отношения

Mart 15, 2019 - 9:33 PM
Туркменистан и Казахстан поставили задачу по достижению миллиардного рубежа во взаимной торговле. Об этом казахстанский премьер-министр Аскар Мамин сказал на встрече с туркменским вице-премьером Мамметханом Чакыевым, сообщает Sng.fm.
Daha fazla oku

Macaristan, Hindistan ve Pakistan’a Taziye mesajı

Ocak 22, 2017 - 7:42 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Macaristan, Hindistan ve Pakistan’ın Devlet ve Hükümet başkanlarına taziye mesajı gönderdi. Türkmen Lideri, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’e Verona eyaletinde gerçekleşen otobüs kazasında çok sayıda insanın, özellikle öğrencilerin vefatından dolayı taziye mesajını gönderdi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *