Tomaşa Merkezlerinde Dynç Güni

Hormatly Ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän Tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary Size ýetirýäris

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

Ýerleşýän ýeri

1.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

«Dessembil»

 

«Halal hazyna»

22.12.

 

23.12.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

 

«Söýgi bizi halas eder»

 

22.12.

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

«Görogly we Agaýunus»

 

«Bir bakyşda söýen ýarym»

22.12.

 

 

23.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

«Gitme!»

 

«Päk we günäli»

 

22.12.

 

23.12.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

5.

 

 

Mollanepes adyndaky talyplar teatry

«Çynymy aýtsam»

 

«Kämillige ýol açan döwür»

22.12.

 

 

23.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

6.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

«Janly gurjaklar»

 

«Söýgi köprüsi»

 

 

23.12.

12:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

Rastgele Haberler

Çok Önemli Atama Gerçekleşti

Ocak 2, 2018 - 9:07 PM
Türkmenistan’da yeni yılın ilk günlerinde çok önemli bir atama gerçekleşti. Türkmen Liderinin imzaladığı Karar ile Hacımurat Hacımuradov, Türkmenistan’ın Devlet Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunun Genel Sekreteri görevine atandı. Hacımuradov, daha önce Türkmenistan
Daha fazla oku

İstanbul Okan Üniversitesi Sizi bekliyor

Ağustos 2, 2018 - 11:21 PM
Kuruluşundan itibaren “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganıyla kendini tanıtan Okan Üniversitesinde Atavatan Danışmanlık LTD aracılığıyla eğitim almaya çok daha yakınsınız! Öğrencilerine birçok alanda staj olanağı sağlayan Okan üniversitesi sanayi işbirliğine ilişkin olarak da Türk Telekom AŞ ve DEİK ile işbirliği projeleri imzalamıştır. Atavatan Danışmanlık LTD
Daha fazla oku

Türkmenistan Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutladı

Aralık 13, 2018 - 8:32 PM
Birleşmiş Milletler tarafından tarafsızlık statüsü verilen dünyadaki tek ülke olan Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı uluslararası düzeyde kutlanmaktadır. Çünkü geçen sene Şubat ayında Türkmenistan’ın girişimiyle BM Genel Kurulu 12 Aralık tarihini Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan etti ve bu bayram uluslararası seviye kazandı.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *