Marokkoda migrasiýa maslahaty

2018-nji ýylyň 10-11-nji dekabrynda Marokko Patyşalygynyň Marrakeş şäherinde Birleşen Milletler guramasynyň Baş Sekretarynyň, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň Başlygynyň, 150-den gowrak BMG-niň agza döwletleriniň,  şol sanda ýurdumyzyň wekiliýetiniň, şeýle hem halkara guramalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriň wekilleriniň gatnaşmagynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň howandarlygynda migrasiýa meseleleri boýunça ýokary derejeli Hökümetara maslahaty geçirildi.

Maslahatyň dowamynda “Howpsuz, düzgünleşdirilýän we kanuny migrasiýa hakynda” Ählumumy Ylalaşyk kabul edildi. Bu halkara resminamasy BMG-niň “Bosgunlar we migrantlar hakyndaky Nýu-Ýork Jarnamasyna” laýyklykda halkara migrasiýa degişli ähli meseleleri we çemeleşmeleri özünde jemleýän, BMG-niň taryhynda kabul edilen ilkinji Ählumumy Ylalaşykdyr. Bu Ylalaşyk BMG-niň düzgünnamasynyň maksatlaryna we ýörelgelerine, halkara konwensiýalara we ylalaşyklara hem-de beýleki halkara resminamalara, şol sanda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryna esaslanýar hem-de migrasiýa meseleleriniň dünýä döwletleri tarapyndan geljekde has netijeli dolandyrylmagyna gönükdirilen 23 sany maksatdan ybarat bolup, maslahat beriji häsiýetdäki halkara resminamasy bolup durýar.

Rastgele Haberler

Yeni Boeing daha geldi

28, 2017 - 11:06 PM
Türkmenistan hava yolları, sivil uçak filosunu geliştirmeye devam ediyor. Türkmenistan aşama aşama Boeingler satın almaya devam ediyor. En son Türkmen Liderinin Kararıyla Nisan 2014 tarihinde yeni Boeingler satın almak hakkında anlaşmaya varıldı. Bu Karar gereğince Boeingler gelmeye devam
Daha fazla oku

Oğuzhan Nesli Toy Tuttu

Eylül 18, 2017 - 7:56 PM
Daha sonra muhteşem tören başladı. Törende Türkmenistan’ın milli gelenekleri, tarihi, kültürü ve tarihi İpek Yolu üzerindeki önemi görsel bir şölen sunuldu. Türkmenistan’ın tarihinde önemli yeri olan
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *