Ukrainanyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Ukrainanyň Daşary işler ministriniň geňeşçisi Wiktor Anatolýewiç Maýkonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda Ukrain wekiliýetiniň ýolbaşçysy türkmen tarapyny Halkara Bitaraplyk gününi bellemegi bilen gyzgyn gutlady. Türkmen tarapy öz gezeginde hormatly geňeşçä baýramçylygy bellemek bilen bagly geçirilýän çärelere gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bildirdi.

Soňra taraplar Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, we medeni-ynsanperwer ugurlarda alnyp barylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşygyny giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda wekiller, iki ýurduň arasyndaky ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň netijelerini belläp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň zerurdygyny beýan etdiler.

Rastgele Haberler

Dünya Bankası, Türkmenistan ile enerji işbirliğine hazır

Mart 8, 2019 - 2:30 AM
Dünya Bankası, Türkmenistan’ın enerji, ulaştırma, sağlık ve eğitim alanındaki işbirliği tekliflerine açık olduğunu açıkladı. Türkmenistan ile Dünya Bankası işbirliği konuları Dışişleri Bakanlığı’nda ele alındı. Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel Direktörü Liliya Buruncukk ve Dünya Bankası Türkmenistan Temsilcisi Yan Peter Olters Aşkabat’ta bir dizi temaslarda bulundu.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *