BMG-niň wekilleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minisrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit ýolbaşçysy hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk gurnaldy.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň sebit ýolbaşçysyna, Bitaraplygyň halkara gününe bagyşlanyp geçirilýän çärelere gatnaşmaklyga çakylygy kabul edendigi we BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň wekillerine biziň ýurdumyzda geçirilýän dürli halkara forumlaryna işjeň gatnaşýandyklary üçin sag bolsun aýtdylar.

Soňra duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň 2019-2021-nji ýyllar döwri üçin geljekki hyzmatdaşlygynyň tejribe çäreleriniň Maksatnamasynyň taslamasy (“ýol kartasy”) bilen bagly meseleleriň hataryna seretdiler. Şeýle hem Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan neşelere we jenaýatlaryň öňüni almakdaky edilen işleriň netijeleri barada hem-de Türkmenistan bilen BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň arasyndaky geljekde-de hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alşyldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeliligini şeýle-de türkmen gümrük gullugynyň üstünligini belläp, taraplar Türkmenistanyň dünýä ykdysadyýetinе integrirlemekde we täze halkara söwda ýollaryny açmakdaky ýeten üstünliklerini hem bellediler.

Rastgele Haberler

Делегация Туркменистана прибыла в Исламскую Республику Афганистан

Kasım 21, 2018 - 4:57 PM
21 ноября 2018 года туркменская делегация под руководством Заместителя Председателя Меджлиса Туркменистана прибыла с рабочим визитом в Исламскую Республику Афганистан с целью участвовать в мероприятии, посвященном началу строительства мечети на 500 мест в посёлке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан.
Daha fazla oku

İngiliz şarkıcı Joss Stone Aşkabat’ta konser verdi

Mart 12, 2019 - 10:51 PM
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Vatan sinema salonunda Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Joss Stoun’un konseri programı düzenlendi. Söz konusu konser programı BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.
Daha fazla oku

Türkmenistan’da yolsuzluğa karşı etkin mücadele

2, 2017 - 11:07 PM
Türkmenistan’da yolsuzluğa karşı etkin mücadele başlatıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında gerçekleştirilen Devlet Güvenlik Kurulu toplantısında bu konu gündeme getirildi. Devlet Başkanı’nın kararıyla yolsuzluk ile mücadele amacıyla yeni bir kurum oluşturuldu. Ekonomik Suçlarla Mücadele Kurumu kuruldu ve bundan sonra yolsuzluk ile mücadelede görev alacak.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *