ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili j-p Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek işinde oňyn netijeleri belläp, taraplar olary geljekde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde gyzyklanma bildirdiler. Owganystanyň daşyndaky syýasy ýagdaýyň gidişi boýunça meselelerine aýratyn orun berilen sebitleýin meseleler boýunça pikirleri alyşyp, taraplar iki döwletiň arasynda mümkinçiliklerine, şeýle hem halkara guramalaryň çäginde syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine seretdiler. Hususan-da, bitarap Türkmenistanyň Owganystan boýunça halkara başlangyçlarynyň işjeň agzasy bolmak bilen, birnäçe ýyllaryň dowamynda Owganystanda parahatçylygy dikeltmek boýunça tagallalary edip gelýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda esasy üns, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň goňşy Owganystanda parahatçylyk ýagdaýyny ýola goýmakda özüniň syýasy-diplomatik giňişligini bermäge taýýardygy baradaky başlangyjyna çekildi.

Owgan meselesine ünsi çekmek bilen Z.Halilzad Owaganystanda durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hem-de olaryň goňşy Owganystanda we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki zerurlygyny belledi. Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TAP) ugry boýunça elektrogeçirijileriň we optiki-süýümli aragatnaşygynyň geçirijisiniň şeýle hem Serhetabat-Turgundy-Gerat, Ymamnazar-Akina-Andhoý demir ýollarynyň durmuşa geçirilmegi sebitiň tutuş geosyýasy kartasyny üýtgeder diýip kabul edildi.

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň yzygiderli ösdürilmeginiň zerurlygyny belläp, taraplar ony geljekde özarabähbitli esasda giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Rastgele Haberler

BDT Başkanlığı Türkmenistan’da

Eylül 29, 2018 - 9:51 AM
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirildi. Zirvede alınan kararla Türkmenistan 2019 yılı için BDT başkanlığını Tacikistan’da devraldı.
Daha fazla oku

Türkmen sporcular, Asya Şampiyonaları’nda 96 Madalya kazandı

Mayıs 2, 2017 - 1:16 PM
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bu sene Eylül ayında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na hazırlıklar öncesinde Nisan ayının son günlerinde Olimpiyat Köyü’nde halter, yüzme ve kik boks dallarında Asya Şampiyonaları gerçekleştirildi. Türkmen sporcular “Inspiring Ashgabat”
Daha fazla oku

Türkmen Lider sporda yeni hedefler belirledi

Aralık 10, 2018 - 8:19 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, sabah sporlarına önem veren bir lider olarak, ülkede sağlıklı yaşam için öncülük etmektedir. Türkmen Lider, Olimpiyat Kompleksi’ne giderek, kurmayları ile birlikte spor yaptı. Devlet Başkanı Ulusal Turizm ve Spor Enstitüsü için yapılan yeni spor tesislerinin projelerini inceledi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *