UNESCO : International level events will be held in Ashgabat

On December 6-7, 2018 in Ashgabat, the Government of Turkmenistan in cooperation with UNESCO is organizing an International Conference on «Importance of the Great Silk Road: Present and Future Development». The conference is expected to be attended by high-level representatives.

The conference will be held in the form of the sessions, the purpose of which are to strengthen intercultural dialogue, peace and cooperation in order to achieve the UN Agenda 2030, uncover geo-economic potential, promote cultural, political and economic cooperation of peoples along the Silk Road.

On the eve of the conference, on 4-5 December, 2018, there will be an expert meeting on the theme «Traditional Sports and Games of the Interactive Atlas of Cultural Interactions along the Silk Road» and the Fifth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial World Heritage Nomination of the Silk Road.

In addition cultural events will be held on the history and role of the Great Silk Road - the photo exhibition «Youth Eyes on the Silk Roads», an exhibition of paintings and the archaeological heritage of the countries of the Great Silk Road, an international exhibition of books and publishing houses of neighboring countries.

Rastgele Haberler

«Oskar» barada käbir sowallaryň jogaby

Şubat 27, 2019 - 11:35 PM
Öňki agşam dünýäniň iň meşhur film baýragy bolan «Oskar» täze eýelerine gowuşdy. Eýsem, bu baýrak barada nämeleri bilýäris, nämeleri bilemzok? «Oskar akademiýasynyň baýraklary» diýen düşünjäniň nähili manysy bar? Baýrak haçandan bäri we haýsy gurama tarapyndan berilýär? Aslynda, «Oskar» sözi
Daha fazla oku

Ammar Toisif :Pyragynyň şygyrlary urdu dilinde

Aralık 11, 2018 - 10:52 PM
Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen halkara sergisinde birnäçe ýurtlar bilen tanyşdyrýan sergilere göz gezdirip ýördüm. Birden hem Magtymguly Pyragynyň kitabyna gözüm düşdi. Sahypalaryny agtaryşdyryp görsem, şygyrlar urdu dilinde eken. Edil şo pursat hem ýanyma Päkistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili geldi. Özi
Daha fazla oku

Ibrahim Kuşlu: «Keramika – jadylaýjy sungat»

Aralık 14, 2018 - 10:08 PM
Şu gün Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkiýeli nakgaş-keramikaçy Ibrahim Kuşlunyň eserleri bilen tanyşdyryş dabarasy boldy. Türkmen sungat ägirtleriniň aglabasynyň jemlenen bu sergisinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew, multiplikator
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *