Ýaponiýada täze ýokary tizlikli otly

Mayıs 16, 2019 - 11:17 PM

Ýaponiýa tehniki täzelikler babatynda dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň biri. Şonuň üçin dünýäniň täze ýokary tizlikli otlularynyň biriniň Ýaponiýada işlenip düzülmegi, aslynda, juda bir haýran galarlyk ýagdaý hem däl.

Daha fazla oku

20 ýylda tokaý döretdiler

Mayıs 14, 2019 - 11:00 PM

Ynsan tebigaty güle-de öwürýär, küle-de. Braziliýaly suratkeş Sebastian Salgada we onuň aýaly Leliýa mümkinçilikleriň çäkli ýerinde ýaşap hem gudrat döredip, şeýlelikde, bütin adamzada görelde bolarlyk işi amala aşyryp bolýandygyny görkezdiler. 20 ýyl mundan ozal olaryň öýi takyr bir depäniň üstünde ýerleşýärdi.

Daha fazla oku

“Toyotanyň” satuw rekordy

Mayıs 11, 2019 - 9:23 PM

Awtomobil önümçiligi bilen indi onlarça ýyldan bäri Ýer ýüzünde uly meşhurlykdan peýdalanýan “Toyota” awtokonserni 30 trilýon ienlik (272 milliard dollar) söwda bilen Ýaponiýanyň kompaniýalarynyň arasynda rekordy täzeledi.

Daha fazla oku

Election of Turkmenistan to the structures of the ECOSOС

Mayıs 11, 2019 - 9:18 PM

On the 7th of May 2019, during the work of Organizational session of the United Nations Economic and Social Council, Turkmenistan was elected to its three important bodies: Executive Council of the World Food Programme for the period of 2020-2022, Commission on Population and Development for the period

Daha fazla oku

Fransiýada maý aýynda gar ýagdy

Mayıs 10, 2019 - 9:23 PM

Demirgazyk ülkeleriniň biri bolsa, bu waka geň hem görünjek däl. Ýöne 5-nji maýda Fransiýanyň günorta böleklerinde garyň ýagmagy ýerli ýaşaýjylary hem, dünýä metbugatyny hem haýran galdyrdy.

Daha fazla oku

Altyn Asyr Lake – new opportunities for the region

Mayıs 8, 2019 - 10:31 PM

On the 8th of May 2019, a briefing was held in the framework of the events dedicated to the foundation laying of the new, social-production complex in Serdar province of the Balkan region. This event was organized with the aim of informing the larger community about the Turkmen Lake

Daha fazla oku

Birinci Hazar Ekonomik Forumu: Ulaştırma alanında işbirliği

Mayıs 7, 2019 - 5:32 PM

Bu sene 12 Ağustos tarihinde Türkmenistan Devlet Başkanı’nın girişimiyle Birinci Hazar Ekonomik Forumu düzenlenecek. Bu toplantının, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Hakkında Sözleşme bağlamında, gerçekten tarihi bir olay olan 5 Hazar devletinin başkanları tarafından imzalanan anlaşmaların uygulanmasında ve bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesinde önemli bir adım olması amaçlanıyor.

Daha fazla oku

Owganystanda ilkinji attraksionly seýilgäh açyldy

Mayıs 6, 2019 - 5:34 PM

Owganystan Yslam Respublikasynyň paýtagty Kabul şäherinde ilkinji attraksionly seýilgäh açyldy. Bu seýilgäh tutuş ýurt derejesinde alnanda hem şeýle maksatly ilkinji iri oýun we güýmenje toplumydyr. Ol, elbetde, çagalara niýetlenildi. «Kabul City Park» diýlip atlandyrylan seýilgähi Kabul şäher häkimliginiň

Daha fazla oku