Adem Kula : Foruma uly höwes bilen gatnaşdyk

Ağustos 17, 2019 - 2:25 PM

Ine, hemmämiziň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan birinji Hazar ykdysady forumy uly üstünliklere beslendi. Forumyň çäklerinde köp sanly halkara çäreler geçirildi. Şolaryň hatarynda ajaýyp sergiler hem bar. Dönýäniň ençeme ýurdundan myhmanlaryň gatnamagynda geçirilen sergide birnäçe daşary ýurtly myhmanlar bilen söhbetdeşlik bolduk.

Daha fazla oku

Türkmen Star : Zylyha Kakayeva sahnelerin sevilen sesi

Ağustos 15, 2019 - 10:56 AM

Yaratıcılık kendine yakın insanları çekmektedir. Buna yaratıcılığa daha yakından önem veren insanların ortaya çıkardığı eserlerinde karakterlerinin yansıması önemli bir kanıtıdır. Bunun gerçekten de öyle olduğunu, sahnelerin sevilen sesi, Aşkabat Belediye Başkanlığı’na bağlı Aşkabat kültür ekibinin üst düzey

Daha fazla oku

Birinci Hazar Ekonomik Forumu gala konser ile son buldu

Ağustos 13, 2019 - 5:05 PM

Türkmenistan tarafından Avaza turizm bölgesinde gerçekleştirilen Birinci Hazar Ekonomik Forumu, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla düzenlenen gala konser ile son buldu. Konsere, Türkmenistan Devlet Başkanı ve diğer üst düzey konuklar katıldı.

Daha fazla oku

Zara, Lazerew we Nýuşa– şu gün agşam Awazada

Ağustos 12, 2019 - 9:47 AM

Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky suw çüwdürimleri toplumynda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan gala-konsert geçiriler. Konsertde türkmenistanly sungat ussatlary bilen bir hatarda daşary ýurtly aýdymçylardyr käbir toparlar hem çykyş eder. Awazadaky konserte gatnaşjak daşary

Daha fazla oku

Zylyha Kakaýewa :Mahmal owazyň eýesi

Ağustos 11, 2019 - 8:33 PM

Döredijilik özüne ýakyn ynsanlary saýlaýar. Muňa döredijilige ýüreginiň töründen orun beren ynsanlaryň döredýän eserlerinde häsiýetleriniň şöhlelenmegi şaýatlyk edýär. Munuň hakykatdan hem şeýledigine, mahmal owazly aýdymçy, Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabat» döredijilik toparynyň ýokary derejeli artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha Kakaýewa bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň

Daha fazla oku

Türkmen ili Gurban baýramyny belleýär

Ağustos 11, 2019 - 7:19 PM

Türkmen halky musulman ymmatynyň hormat bilen belleýän Gurban baýramyna aýratyn sarpa goýýar. Bu gadymy baýramyň jemgyýetimizi medeni-ruhy taýdan kämilleşdirmekde hem-de baýlaşdyrmakda, agzybirligimizi we jebisligimizi pugtalandyrmakda ähmiýeti örän uludyr.

Daha fazla oku

Beýik Britaniýada okamak üçin talyp haky

Ağustos 7, 2019 - 9:23 AM

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy şol ýurtda magistrlik okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryna talyp haky hödürleýär. Meşhur Chevening maksatnamasy çäklerinde magistrlik okamak üçin resminama kabul edişlik 5 Noýabr 2019 senesine çenli internet üsti bilen kabul edilýär. 

Daha fazla oku