Yeni eğitim yılı başladı: yeni okullar açıldı

Eylül 3, 2019 - 9:25 PM

Türkmenistan’da 2019-2020 yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Ülke genelinde bütün okullar ders başı yaptı. 2011 yılından bu yana sürdürülen gelenek çerçevesinde bu sene birinci sınıfa giden öğrencilere Türkmenistan Devlet Başkanı adından bilgisayarlar hediye edildi.

Daha fazla oku

Inženerçilik, tehniki we medisina ugurlary boýunça diplomlarynyň Ykrary

Eylül 1, 2019 - 9:31 PM

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy Karary bilen “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibi” tassyklanyldy. Şu Tertibi ulanmak boýunça Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Gözükdiriji işlenilip taýýarlanyldy we 2019-njy ýylyň 29-njy martynda 80 belgili

Daha fazla oku

Ekizleriň arasy iki aý

Ağustos 28, 2019 - 10:04 PM

Gazagystanyň Uralsk şäherinde täsin bir ýagdaý ýüze çykdy. Bu şäheriň ýaşaýjysy Liliýa Konowalowanyň ekiz perzentleri dünýä indi. Ýöne wakanyň täsin tarapy, ekizleriň doglan günleriniň arasynda 2 aý 16 günlük tapawut bar.

Daha fazla oku

Rekordy täzeledi

Ağustos 28, 2019 - 9:29 PM

Russiýanyň Kirow oblastynda ýaşaýan sekiz ýaşly Wlad Çerepanow atly oglanjyk 11 kilogram agyrlykdaky ştangany ýatan ýerinde 701 gezek ýokary galdyryp, dünýä rekordyny täzeledi. Çagalygyndan aýagyndaky şikes sebäpli ýöräp bilmedik oglanjyk bu täsin rekord bilen dünýäniň ähli mümkinçiligi çäkli çagalary üçin

Daha fazla oku

Türkmenistan’da iş yapan şirketler Capital 500 listesinde

Ağustos 27, 2019 - 12:52 AM

Türkmenistan’da iş yapan Türk şirketlerinin başarılarını konu eden araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Capital dergisinin her sene yayınladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” listesinin bu senekisi Aylık iş ve ekonomi dergisi “Capital” dergisinin Ağustos 2019 sayısında yayınlandı.

Daha fazla oku

Türkmenistan tekstil sektöründe büyüme

Ağustos 25, 2019 - 1:45 AM

Türkmenistan sanayileşme yolunda emin adımlar ile ilerlerken, bu endüstrileşme stratejisinde tekstil sektörünün payı büyüktür. Tekstil sektörünün kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için büyük yatırımlara imza atıldı. Bugünkü günde bu sektörde üretilen hazır ürünler, iplikler ve diğer ürünler dünya pazarına büyük rağbet görmektedir.

Daha fazla oku

Türkmenistanda Dünýäniň Sekizinji Gudraty

Ağustos 20, 2019 - 12:39 AM

Gülşirin Gowagy — Dünýäniň Sekizinji Gudraty. Bu makala ýaňy ýakynda Türkmenistan gazetinde çap edildi. Muhammet Amanmämmedowyň “Gülşirin Gowagy — Dünýäniň Sekizinji Gudraty” atly makalasyny Türkmenistan gazetiniň ýörite rugsaty bilen “Atavatan

Daha fazla oku