Facebook or Mark Zuckerberg - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov

Aralık 10, 2019 - 1:04 PM

We have project that we planned since many time. This is shortly analyzing of books which we read and to introduce those books to book-lovers. And to create intention who don’t have time to read. All the books that we analyzed have in our work office and who is willingness to read them, can borrow from us for 15 day

Daha fazla oku

“Instagram” : ilkinji türkmen sungat fenomenleri

Aralık 10, 2019 - 10:47 AM

“Instagram”, jemgyýetçilik torunda tassyklanan akkaunt hasap edilýän “gök tik” akkaunty hususan-da meşhur sungat işgärleri, futbolçylar, ýazyjylar, moda dizaýnerleri we beýlekiler tarapyndan giňden ulanýarlar. Şolaryň hataryna türkmen sungat işgärleri hem kem-kemden goşulyp başlady. Biziň seljermelerimiziň netijesine görä, türkmen sunagt işgärleriniň arasynda “gök tik” akkauntyna ilkinji

Daha fazla oku

Instagram’da Mavi Tikli ilk Türkmen Sanatçısı : Türkmen Fenomenler

Aralık 10, 2019 - 2:22 AM

Onaylanmış hesap anlamında da gelen, genellikle ünlü sanatçı, futbolcu, yazar, influencer, modacı gibi kişilerin hesaplarında bulunan mavi tik Türkmen sanatçıların tarafından da alınmaya başladı. Bizim araştırmalarımıza göre, yaklaşık 2 sene önce Türkmen sanatçıların arasından bu mavi tiki ilk olarak Türkiye’de eğitim alan Türkmen sanatçı Çınara aldı. www.atavatan-turkmenistan.com sitesine yakında

Daha fazla oku

Facebook ýa-da Mark Zuckerberg - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov

Aralık 8, 2019 - 3:42 PM

Köp wagtdan bäri niýetlenip ýören bir taslamamyz bardy. Okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme bermek we kitapsöýerleri şol kitaplar bilen tanyşdyrmak. Kitap okamana wagt tapmaýanlarda bolsa höwes döretmek! Biziň seljerme beren kitaplarymyzyň hemmesi hem biziň iş ýerimizde bar we okamak

Daha fazla oku

Selfi üçin iň gowy kameralar

Aralık 2, 2019 - 3:12 PM

Mobil gurluşlaryň kameralaryny synagdan geçirýän «DxOMark» gaznasy 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça iň gowy öň tarapdaky kameralary bolan smartfonlary yglan etdi. Şol kameralar hem käbir aýratynlyklary boýunça ugurlara bölündi.

Daha fazla oku

Magnit otlusynyň ýoly gurulýar

Kasım 29, 2019 - 3:54 PM

Ýaponiýanyň «JR Tokai» demir ýol kompaniýasy magnit bilen hereketlenýän tiz otlular üçin täze bir demir ýoluň gurluşygyna girişdi. Kompaniýa bu ýoly bölekleýin gurar.

Daha fazla oku

Hytaýda ýylyň smartfony saýlanyldy

Kasım 18, 2019 - 4:19 PM

Hytaýyň «China Mobile» kompaniýasy ýakynda her ýyl taýýarlaýan ýyllyk hasabaty bilen çykyş etdi. Hasabatda ýylyň iň gowy smartfonlary barada hem aýdylýar. Köpçüligiň ses bermegine görä, «Huawei Mate 30» Hytaýda «Ýylyň iň

Daha fazla oku