TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Neşirimizi PDF görnüşinde ýa-da E-Žurnal görnüşinde okamak mümkinçiligi

Häzirki wagta çenli jemi 100 müňden köp nusgada neşir edilip, dünýäniň dürlü künjeginde paýlanan Atawatan Türkmenistan halkara Žurnalynyň  ähli sanlaryny PDF görnüşinde komputeriňize ýa-da telefonyňyza göçürmek mümkinçiligi döredildi. Şeýle hem, Žurnalymyzy e-Žurnal görnüşinde hem okap bilersiňiz.

Neşirimiziň Aziýa oýunlaryna bagyşlanan ýörite sanyny PDF görnüşinde okamak üçin :

http://www.atavatan-turkmenistan.com/images/pdf_document/edition18.pdf

Neşirimiziň Aziýa oýunlaryna bagyşlanan ýörite sanyny e-Žurnal görnüşinde okamak üçin

http://www.atavatan-turkmenistan.com/flipbook/index.php?id=MTY=

Atawatan Türkmenistan halkara Žurnalynyň   häzire çenli neşir edilen ähli sanyny PDF görnüşinde, şeýle hem, e-Žurnal görnüşinde okamak üçin :

http://www.atavatan-turkmenistan.com/edition.php

Çeşme : Atavatan Türkmenistan Habar Agentligi (ATHA)

Ýene-de okaň

Türkmenistanda geçiriljek saýlawlar barada käbir gyzykly maglumatlar

Jozef Baýden: medeni hyzmatdaşlyk amerikan-türkmen gatnaşyklarynyň özenidir

“Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanuny

Teswirle