DÜNÝÄ

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Nepally alpinist Kami Rita Ewerest dagyna çykmak boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol dagyň beýik depesine 30-njy gezek çykdy.

54 ýaşyndaky Kami Rita Ewesret dagyna çykmaga gelýän syýahatçylaryň ýolbeledi hökmünde işleýär. Mundan ozalky rekordlar hem oňa degişlidir.

Rita 2018-nji ýyldan bäri Ewerest dagyna çykmak boýunça dünýä rekordyny saklap gelýär.

Ol ilkinji gezek dünýäniň iň beýik dagyna 1994-njy ýylda çykypdy. Şondan bäri ol her ýyl diýen ýaly dag depesine çykýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenabatda ýoga boýunça ussatlyk sapaklary geçirildi

Merkezi Aziýa-Russiýa parlamentara forumyny guramak meýilleşdirilýär

ÝUNISEF Türkmenistana täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi