TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Nejep oglan” çeper filmi görkeziler

Barha golaýlap gelýän Täze ýylyň bosagasynda täze öwüşgin berlip, surata düşürilen “Nejep oglan” çeper filmine tomaşa etmek isleýäňizmi?

Bu çeper film 2019-njy ýylyň 23-nji dekabrynda sagat 17:00-da paýtagtymyz Aşgabatdaky “Aşgabat” kinoteatrynda görkeziler.

Täze öwüşginli bu filmiň edebi esasyny ýazan Gowşutgeldi Daňatarow, ony goýujy reŽissýor Wepa Işangulyýewdir.

Ýene-de okaň

Epos gürrüň berip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Merkezi Aziýa – Russiýa sammiti Astanada geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Teswirle