MEDENIÝET

«Neftlix» 2020-nji ýylyň iň meşhur köp bölümli multfimini kesgitledi

Mekdebe çenli ýaşly çagalar üçin döredilen «CoComelon: Çagalar üçin aýdymlar» atly köp bölümli multfilm «Neftlix» tarapyndan 2020-nji ýylyň iň meşhur köp bölümli multfilmi hökmünde ykrar edildi.

Bu barada «Business Insider» neşiri habar berýär.

Sanawda ikinji orny «Ofis», üçünji orny bolsa «Patyşa ýaly ýöreýiş» atly multfilmler eýeledi.

Şeýle hem sanawyň ilkinji bäşligine «Ýolbarslaryň hökümdary», «Ozark» miltfilmleri hem girdi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

 

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi