TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Nebitgaz toplumyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasary bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Myratgeldi Meredowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin bu wezipeden boşatdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine Şahym Abdrahmanow bellendi. Ol Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.

Baýmyrat Atamanow Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesine bellenilip, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy.

Parahat Orazow Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory wezipesine bellenilip, şol institutyň prorektor wezipesinden boşadyldy.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle