TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Nebit ýene arzanlaýar

Dünýäde nebitiň bahasy ýene-de arzanlaýar. Brent (ýokary derejeli nebit) nebitiniň 1 barreliniň bahasy ABŞ-nyň 41 dollaryndan hem aşak düşdi. 8-nji sentýabrda şu ýylyň noýabr aýy üçin baglaşylan şertnamalarda 1 barreliň bahasy 40,93 dollar möçberinde kesgitlenildi.

Mundan öň şeýle arzanlaşyk şu ýylyň 30-njy iýunynda bolupdy. Şol bir wagtda Tehasyň WTI nebitini hem bahasy düşüp, 37,99 dollara çenli geldi.

Ýer ýüzünde koronowirusyň ikinji tolkunynyň ýaýramak howpy energiýa inwestorlaryny ynjalykdan gaçyrýar. Bahanyň arzanlamagy Aziýanyň iň iri nebitgaz kompaniýalarynyň biri bolan Saud Aramco hem täsirini ýetirdi. Kompaniýa şu garaşylanyndan has köp ýitgi çekdi.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

Ýene-de okaň

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

«Sanly TIR» ulgamynyň ornaşdyrylyşy boýunça tejribe duşuşygy

Uçar kerosini, polietilen we tehniki kükürt islegden peýdalandy

Teswirle