TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Nebit gara ýol bitumyna içerki bazarda isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda «Türkmennebit» döwlet kärhanasy tarapyndan öndürilen BND 60/90 kysymly nebit gara ýol bitumy uly islege eýe boldy.

Türkmen telekeçileri jemi bahasy 6 035 000 TMT barabar bolan 3550 tonna önümi satyn aldylar. Alyjylar nebit önüminiň bir tonnasynyň bahasyny 1,7 müň TMT diýip kesgitlediler.

Nebit gara ýol bitumlary gara ýol beton garyndylarynyň bir bölegi bolup, ol ýol gurluşygynda we ýollary abatlamak işlerinde giňden ulanylýar.

Ýene-de okaň

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Altyn teňňeleri satyn almak üçin ilkinji bankomat

Teswirle