SPORT

NBA-da Donçiçdan täze rekord

NBA çempionatynyň adaty möwsüminde “Dallas” basketbol topary “Miluoki”toparyny ýeňdi. Duşuşyk 136:132 hasaby bilen tamamlandy.

“Dallasyň” lideri Luka Donçiç 36 utuk we 19 asisty bilen üç gezek goşa gol geçirdi. Bu 21 ýaşly Sloweniýaly basketbolçy üçin möwsümiň 17-nji üç gezek goşa gol adyna ýazdyrdy. Donçiç bu görkeziji boýunça basketbol ligasynyň lideri boldy.

Şeýlelikde, Luka NBA çempionatynyň taryhynda möwsümde üç gezek jübütleriň sany boýunça ligada birinji orny eýelän iň ýaş oýunçy boldy. Ol bu görkezijä 21 ýaş 168 gününde ýetdi. Bu hasapda “Leýkersiň” ýyldyzy bolan Jady Jonsondan öňe geçdi (21 ýyl 227 gün).

Ýene-de okaň

Ronaldodan özboluşly rekord

Türkmenistanyň Kubogynyň ýarym finalynyň birinji duşuşyklary geçirildi

“Arkadag” toparynyň ýeňlişsiz ýoly dowam edýär

Türkmen türgeni Aziýa oýunlarynda bürünç medal gazandy

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy