TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

NASA: uçýan taksi synaglary başlandy

Amerikanyň milli kosmos we awiasiýa dolandyryş gullugy (NASA) “Joby Aviation” atly bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda uçýan taksileriň synag uçuşlaryny amala aşyrmaga başlady. Uçýan taksileriň geljekde adamlary we ýükleri daşamak üçin ulanylmagy meýilleşdirilýär.

241 kilometr menzil aşmaga we iň ýokary tizligi 321 kilometre barabar boljak uçýan taksiniň synag uçuşlaryny duşenbe güni başlanyp, 10-njy sentýabra çenli dowam etjekdigi mälim edildi.

Uçýan taksini öz içine alýan “Advanced Air Mobility” programmasy NASA-nyň eksperimental uçarlary synlamak we ýolagçylar üçin howpsuzdygyny kesgitlemek üçin NASA-nyň işiniň bir bölegini düzýär.

 

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle