TEHNOLOGIÝA

NASA: uçýan taksi synaglary başlandy

Amerikanyň milli kosmos we awiasiýa dolandyryş gullugy (NASA) “Joby Aviation” atly bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda uçýan taksileriň synag uçuşlaryny amala aşyrmaga başlady. Uçýan taksileriň geljekde adamlary we ýükleri daşamak üçin ulanylmagy meýilleşdirilýär.

241 kilometr menzil aşmaga we iň ýokary tizligi 321 kilometre barabar boljak uçýan taksiniň synag uçuşlaryny duşenbe güni başlanyp, 10-njy sentýabra çenli dowam etjekdigi mälim edildi.

Uçýan taksini öz içine alýan “Advanced Air Mobility” programmasy NASA-nyň eksperimental uçarlary synlamak we ýolagçylar üçin howpsuzdygyny kesgitlemek üçin NASA-nyň işiniň bir bölegini düzýär.

 

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer