Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 10 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:   Kesel bejeriş fakulteti 1. Bejeriş işi; 2. Saglygy dikeldiş we adaty däl lukmançylygy; 3. Lukmançylyk-durmuş goragy işi Pediatriýa fakulteti 1.Pediatriýa Keselleriň öňüni alyş fakulteti 1. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi Farmasewtika fakulteti 1. Farmasiýa Sport lukmançylygy fakulteti … Continue reading Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti