TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Musa Jalaýew Russiýanyň çempiony bolmak üçin ýaryşar

Türkmenistanly suwda ýüzüji türgen Musa Jalaýew Russiýanyň çempionatyna gatnaşar.

Suwda ýüzmek boýunça Bütinrussiýa federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän maglumata görä, çempionat 25 ― 30-njy oktýabr günlerinde geçiriler.

Çempionata Suwda ýüzmek boýunça halkara federasiýasynyň Russiýada türgenleşýän wekilleri hem gatnaşar. Olaryň arasynda türkmenistanly, latwiýaly, gyrgyzystanly, belarusly we makedoniýaly türgenler hem bar.

Musa Jalaýewiň häzir ýörite maksatnama esasynda Kazan şäherinde türgenleşýändigini ýatladýarys.

Ýeri gelende aýtsak, Russiýanyň çempionaty, şol bir wagtyň özünde, 2021-nji ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň hem bir saýlama tapgyry bolar.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle