TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Muny bilmek gyzykly

 

  • Dünýädäki gury ýerler her ýyl biri-birlerine takmynan 1sm. ýakynlaşýarlar.
  • Adamyň elindäki iň haýal ösýän dyrnak başam barmagynyň dyrnagydyr. Iň tiz ösýän dyrnagy bolsa, orta barmagynyň dyrnagydyr.
  • Gawaý harplygynda diňe 12 sany harp bar.
  • Prezident John F. Kennedi ýigrimi minudyň içinde 4 sany gazet okap bilýärdi.
  • Bir erkek adam ömrüniň ortaça 3350 sagadyny diňe sakgalyny syrmak üçin sarp edýär.
  • Hallan atýan oturgyçda hiç durman hallan atma rekordy 440
  • Adamyň saçy 3 kilogramlyk ýüki göterip biljek güýçdedir.
  • Bethowen saz düzmezden ozal kellesini sowuk suwa sokýardy.
  • Kapitan Kuk Antraktidadan başga ähli gury ýerlere aýak basan ilkinji adamdyr.
  • Çarles Dikkens ukusyzlyk keseline tutulypdy. Ýüzüni diňe demirgazyk tarapa öwürse uklap biljekdigine ynanýardy.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle